CUINES

 Després d'una gran trajectòria en el món de la construcció i la reforma tant d'habitatges (menjadors, sales d'estar, estudis, habitacions...), com de cafeteries, restaurants, botigues, oficines, vàrem creure oportú aplicar aquesta experiència i tècnica a l'actualització i innovació en el món de la cuina. La cuina durant molts anys ha estat l'estança de la casa més deixada de la mà: problemes d'olors, greixos, poca il·luminació, ambients molt freds, mobles mal distribuïts, poc espai de treball... i és per això que vàrem voler afrontar tots aquests inconvenients per fer de la cuina el centre vital de la casa. Al llarg d'aquests últims anys hem aconseguit una gran experiència, que ha anat millorant el nostre propi saber fer. Els valors essencials dins la nostra actuació empresarial en la reforma de cuines cal trobar-los en la vocació d'oferir un servei de reformes integrals total i una gran especialització en el complex mon de les cuines, no tan sols en el disseny, projecte i direcció d'obra, sinó també en l'aprenentatge de noves tecnologies en el món dels electrodomèstics i en el fet de millorar la vida de la seva familia a la cuina.

Després d’una gran trajectòria en el món de la construcció i la reforma tant d’habitatges (menjadors, sales d’estar, estudis, habitacions…), com de cafeteries, restaurants, botigues, oficines, vàrem creure oportú aplicar aquesta experiència i tècnica a l’actualització i innovació en el món de la cuina. La cuina durant molts anys ha estat l’estança de la casa més deixada de la mà: problemes d’olors, greixos, poca il·luminació, ambients molt freds, mobles mal distribuïts, poc espai de treball… i és per això que vàrem voler afrontar tots aquests inconvenients per fer de la cuina el centre vital de la casa. Al llarg d’aquests últims anys hem aconseguit una gran experiència, que ha anat millorant el nostre propi saber fer. Els valors essencials dins la nostra actuació empresarial en la reforma de cuines cal trobar-los en la vocació d’oferir un servei de reformes integrals total i una gran especialització en el complex mon de les cuines, no tan sols en el disseny, projecte i direcció d’obra, sinó també en l’aprenentatge de noves tecnologies en el món dels electrodomèstics i en el fet de millorar la vida de la seva familia a la cuina.